flag Судова влада України

Рада суддів України підтримала проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо фінансування судової влади)»

23 березня 2012, 11:02

 23 березня 2012 року Рада суддів України на своєму засіданні підтримала проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо фінансування судової влади)».

Зокрема, проектом закону пропонується внести зміни до Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про судовий збір» Бюджетного кодексу України, Регламенту Верховної Ради України.

Зокрема, до повноважень Ради суддів України додається затвердження єдиних нормативів витрат щодо розгляду судами справ.

Також стаття 142 вказаного закону «Засади фінансування судів» поповнюється двома абзацами,  зокрема, у разі зменшення розміру фінансування судів на наступний рік — не більше, ніж на 5 відсотків може здійснюватися тільки за згодою Ради суддів України, більше, ніж на 5 відсотків може здійснюватися тільки за згодою З’їзду суддів України.

Бюджетний кодекс України доповнюється  нормою, що регулює оплату праці працівників апарату суду, зокрема, такий фонд оплати праці установлюються пропорційно до фонду оплати праці суддів відповідного суду з коефіцієнтом не менше 1,5.

А також головні розпорядники коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів (Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, Державна судова адміністрація України) подають бюджетні запити до Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання бюджету, а їх копії — до Міністерства фінансів України для надання відповідних висновків, а у разі незгоди Міністерство фінансів України вважає, що такі бюджетні запити не обґрунтовані чи не можуть бути задоволені, Міністерство фінансів України  подає на розгляд Кабінету Міністрів України аргументовані висновки із зазначенням причин, що перешкоджають задоволенню цих запитів, та пропозиції щодо шляхів усунення розбіжностей.

Якщо Кабінет Міністрів України вважає, що бюджетні запити щодо фінансового забезпечення діяльності судів не обґрунтовані чи не можуть бути задоволені, він також подає до Верховної Ради України відповідний висновок із зазначенням причин, що перешкоджають задоволенню цих запитів, та пропозиції щодо шляхів усунення розбіжностей.

 У Регламенті Верховної Ради України доповнено пунктом, що регулює обговоренні питання щодо фінансування судів та інших органів і установ судової системи. Так у обговоренні обов’язково беруть участь представники Ради суддів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Державної судової адміністрації України.