flag Судова влада України

Радою суддів України обговорено актуальні питання діяльності суддів

23 вересня 2011, 12:35

 23 вересня 2011 року відбулося засідання Ради суддів України.

Під час засідання було розглянуто звернення Президента України В Януковича щодо забезпечення прав осіб, які утримуються під вартою, питання щодо тлумачення та реалізації окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», щодо захисту соціальних прав суддів, про затвердження зразка посвідчення голови суду та його заступника, інше.

          Щодо правової позиції Ради суддів України на запит судді Конституційного Суду України Шаптали Н.К. щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 40, частини першої статті 45, частини четвертої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI Рада суддів України дійшла висновку, що:

            за суддею відрядженим для роботи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зберігається посада судді суду, з якого його  відряджено;

          сам статус судді Верховного Суду України підтверджує його входження до складу Пленуму Верховного Суду України, у тому числі суддів Верховного Суду України, які відряджені для роботи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

           у роботі Пленуму Верховного Суду України повинен брати участь суддя  Верховного Суду України, який відряджений для роботи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

             Щодо правової позиції Ради суддів України на запит судді Конституційного Суду України Гультая М.М. щодо офіційного тлумачення поняття «щомісячне довічне грошове утримання», яке використовується в підпункті «е» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України Рада суддів України дійшла висновку, що поняття «щомісячне грошове утримання» та «щомісячне довічне грошове утримання» є тотожними. Під терміном «щомісячне довічне грошове утримання» в контексті підпункту «е» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Кодексу слід розуміти і щомісячне грошове утримання, котре виплачується суддям, які мають право на відставку та продовжують працювати на посаді судді.

         За результатами розгляду питання чи є суди загальної юрисдикції, розпорядниками інформації в розумінні пункту 1 частини першої статті                13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  порушеним головою окружного адміністративного суду міста Києва Вовком П.В. Рада суддів України вважає, що отримання інформації із відправлення правосуддя здійснюється виключно відповідно до процесуальних законів, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», і не є предметом регулювання Законом України «Про доступ до публічної інформації».

            Розгляд суддями цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення не відноситься до владних управлінських функцій, внаслідок чого суди не є розпорядниками інформації при здійснені судочинства в розумінні частини першої частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».