flag Судова влада України

Рішення № 26 від 25.05.2012 щодо затвердження змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду

 

 

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5,
тел. (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

25 травня 2012 року                                                                           м. Київ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 26

       Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Козир Т.П. щодо затвердження змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, (із змінами), погодженого Державною судовою адміністрацією України 26 листопада 2010 року (далі — Положення про автоматизовану систему документообігу суду), відповідно до статті 113, частини п’ятої статті 127  Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року,  Рада суддів України

в и р і ш и л а:

   1. Інформацію секретаря Ради суддів України Козир Т.П. щодо затвердження змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду узяти до відома.

    2. Внести зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, ( додаток № 1).

   3. Державній судовій адміністрації України привести локальні нормативно-правові акти у відповідність до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

   4. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити на офіційному веб-порталі судової влади України та направити судам загальної юрисдикції для використання в роботі зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Голова
Ради суддів України                                                                     Я. М. Романюк