flag Судова влада України

Рішення № 73 від 23.12.2011 про пропозиції Ради суддів України робочій групі з питань реформування прокуратури та адвокатури

 

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5,
тел. (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

23 грудня 2011 року                                                                                     м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 73

          Заслухавши інформацію заступника голови Ради суддів України Ханової Р.Ф. про пропозиції Ради суддів України робочій групі з питань реформування прокуратури та адвокатури, відповідно до статті 113, частини 5 статті 127 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України  16 вересня 2010 року,  Рада суддів України

в и р і ш и л а:

           1. Затвердити позицію Ради суддів України щодо реформування прокуратури та адвокатури, яка полягає у наступному:

           1.1. Приведення функцій прокуратури до норм  діючої Конституції України, шляхом позбавлення органів прокуратури права загального нагляду.

                1.2. При реформуванні адвокатури передбачити:

                    - обов’язковість ліцензування (не слід ототожнювати з видами господарської діяльності);

                  - встановлення професійних вимог до адвоката з точки зору вікового цензу та наявності певного фахового стажу роботи;

                 — підконтрольність виключно органам адвокатського самоврядування і обов’язковість виконання рішень цих органів;

                  - обов’язковість надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим громадянам.

             2. Направити вказані пропозиції робочій групі з питань реформування прокуратури та адвокатури, створеній відповідно до пункту    28 частини першої статті 106 Конституції України, Розпорядження Президента України №362\2011-рп.

 

            Голова Ради суддів України                                                                    Я.М. Романюк