flag Судова влада України

Рішення № 27 від 25.05.2012 про результати вивчення організації діяльності місцевих загальних судів при розгляді матеріалів про звільнення від покарання або від подальшого його відбування осіб, які після вчинення злочину або постановлення вироку захворіли

 

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5,
тел. (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

25 травня 2012 року                                                                             м. Київ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 27

   Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Канигіної Г.В. про результати вивчення організації діяльності місцевих загальних судів при розгляді матеріалів про звільнення від покарання або від подальшого його відбування осіб, які після вчинення злочину або постановлення вироку захворіли на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, відповідно до частини п’ятої статті 127, частини шостої статті 122 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого 16 вересня 2010 року Х позачерговим з’їздом суддів України,Рада суддів України

в и р і ш и л а:

   1. Інформацію члена Ради суддів України Канигіної Г.В. про результати вивчення організації діяльності місцевих загальних судів при розгляді матеріалів про звільнення від покарання або від подальшого його відбування осіб, які після вчинення злочину або постановлення вироку захворіли на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, узяти до відома.

   2.  Направити довідку робочої групи для ознайомлення Голові Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, головам апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головам Заводського районного суду міста Дніпродзержинська, Красногвардійського та Ленінського районних судів міста Дніпропетровська, Орджонікідзевського міського суду, Софіївського та Широківського районних судів Дніпропетровської області, Жданівського міського суду Донецької області та Кіровського міського суду міста Донецька, Білозерського та Голопристанського районних судів Херсонської області, Суворовського районного суду міста Херсона, Ірпінського міського суду Київської області, Харківського та Балаклійського районних судів Харківської області.

   3.  Рекомендувати:

1) Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ надати судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства про звільнення від покарання або від подальшого його відбування осіб, які після вчинення злочину або постановлення вироку захворіли на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання;

2) головам апеляційних судів Донецької, Дніпропетровської, Київської, Харківської та Херсонської областей обговорити довідку робочої групи на зборах суддів апеляційних судів за участю голів місцевих судів, в яких було витребувано матеріали для вивчення, та розробити план заходів щодо усунення виявлених недоліків;

3) суддям апеляційних судів систематично надавати методичну допомогу суддям місцевих загальних судів щодо практики розгляду матеріалів про звільнення від покарання або від подальшого його відбування осіб, які після вчинення злочину або постановлення вироку захворіли на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання.

   4.  Головам та суддям місцевих судів, зазначених у пункті 2 цього рішення, обговорити довідку робочої групи на зборах суддів та вжити заходів щодо:

- суворого дотримання вимог частини другої статті 84 Кримінального кодексу України та частини першої статті 408 Кримінально-процесуального кодексу України;

- недопущення випадків спрощення кримінального процесу та неналежної організації судового розгляду матеріалів про звільнення від покарання або від подальшого його відбування осіб, які після вчинення злочину або постановлення вироку захворіли на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання;

- дотримання розумних строків розгляду таких матеріалів;

- реагування окремими ухвалами на недоліки, які допускають начальники установ виконання покарань при оформленні матеріалів.

Про вжиті заходи повідомити Раду суддів України у місячний строк.

   5.  Звернутися до керівництва Державної пенітенціарної служби України з пропозиціями про вжиття заходів щодо забезпечення належного виконання вимог законодавства при оформленні начальниками установ виконання покарань матеріалів та подань про звільнення від покарання або від подальшого його відбування осіб, які після вчинення злочину або постановлення вироку захворіли на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання.

   6.  Поінформувати Президента України, Голову Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про результати вивчення, а також проблеми та недоліки, що виникають при застосуванні законодавства, яке регулює питання щодо звільнення від покарання або від подальшого його відбування осіб, які після вчинення злочину або постановлення вироку захворіли на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання.

   7.  Рада суддів України відзначає як позитивну норму Кримінального процесуального кодексу України 2012 року, відповідно до якої частиною третьою статті 539 передбачено, що клопотання (подання) про вирішення питання, пов’язаного із виконанням вироку, у тому числі подань про звільнення від покарання за хворобою, розглядаються протягом десяти днів.

   8. Довести це рішення до відома всіх суддів загальних судів.

Голова

Ради суддів України                                                                  Я. М. Романюк