flag Судова влада України

Рішення № 69 від 23.12.2011 про звернення зборів суддів Верховного Суду України від 14 листопада 2011 року «Про ситуацію, що склалася у зв’язку з поширенням заступником Генерального прокурора України, членом Вищої ради юстиції Гаврилюком М.І. інформації щ

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5,
тел. (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

23 грудня 2011 року                                                                                   м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 69 

         Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів  України Романюка Я.М.  про звернення зборів суддів Верховного Суду України від 14 листопада 2011 року  «Про ситуацію, що склалася у зв’язку     з поширенням заступником Генерального прокурора України, членом Вищої ради юстиції Гаврилюком М.І. інформації щодо порушення суддями Верховного Суду України присяги судді під час розгляду окремих кримінальних справ» стосовно порушення принципу незалежності суддів, Рада суддів України констатує наступне:

         Відповідно до пунктів 66 та 67 Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов»язки, ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів, «тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді для вирішення справи, не повинні бути приводом для дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків злочинного наміру або грубої недбалості». Аналогічна за своїм змістовним навантаженням норма міститься і в ч. 2 ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

          У пункті 22 Висновку № 3 (2002) Консультативної Ради європейських суддів для Комітету Міністрів Ради Європи про принципи й правила, що регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, етичні норми, несумісну з посадою поведінку та неупередженість, від 19 листопада 2002 року зазначається, що «суспільна довіра й повага до судової влади – це гарантії ефективності роботи судової системи».

         Згідно з пунктом 3 Європейського статуту судді, прийнятого Європейською асоціацією суддів у 1993 році, «суддя не тільки повинен бути неупередженим, але й має сприйматися будь-ким як неупереджений». На цьому ж наголощується і в пункті 12 Висновку № 1 (2001) Консультативної Ради європейських суддів для Комітету Міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність суддів, в якому вказано, що «судова влада повинна користуватися довірою не тільки з боку сторін по конкретній справі, але й з боку суспільства в цілому. І суддя повинен не тільки бути реально вільним від будь-якого впливу, але він повинен бути вільним від цього в очах розумного спостерігача. В іншому випадку довіра до незалежності судової влади буде підірвана».

           В пункті 18 згаданої вище Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи вказується, що, «коментуючи рішення суддів, виконавча та законодавча влада мають уникати критики, яка може підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї».

          Щодо відносин між прокурорами та суддями в пункті 19 Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя, ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи на 724 засіданні заступників міністрів 6 жовтня    2000 року зазначається, що «прокурори повинні поважати незалежність і неупередженість суддів; а саме, вони ніколи не повинні ні ставити під сумнів судові рішення, ні перешкоджати їхньому виконанню, зберігаючи використання їх права на процедуру оскарження або на будь-яку іншу пояснювальну процедуру».

          Необхідність обмеження свободи думки і слова, вільного вираження своїх поглядів з метою підтримання авторитету й неупередженості правосуддя передбачає і ст. 34 Конституції України.

          Виступаючи у вересні 2010 року на Х позачерговому з»їзді суддів України Президент України В.Ф.Янукович наголосив, що державна влада є єдиною і всі ми спільно повинні наполегливо, системно й послідовно працювати над поверненням довіри суспільства до суду. Глава держави озвучив вимогу до всіх посадовців поважати судові рішення. За результатами проведеного Радою суддів України влітку 2011 року моніторингу незалежності суддів в Україні незалежні міжнародні експерти констатували позитивний приклад Президента України, який постійно в публічних заявах висловлює повагу до незалежності судів та суддів.

          Поширена на проведеному заступником Генерального прокурора України Гаврилюком М.І. брифінгу інформація про наче-б-то порушення суддями Верховного Суду України присяги судді під час розгляду окремих кримінальних справ підриває довіру суспільства до судової влади, є приводом для формування в суспільстві хибної думки про те, що судова влада в Україні не є незалежною, що на суддів можна впливати шляхом притягнення їх до відповідальності за тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які вони здійснили при вирішенні справи.

          Виходячи з наведеного та відповідно до частини другої статті 113, статті 127 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого позачерговим Х з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року, Рада суддів України

в и р і ш и л а : 

          1. Інформацію  голови Ради суддів України Романюка Я.М. про звернення зборів  суддів Верховного Суду України від 14 листопада  2011 року  «Про ситуацію, що склалася у зв’язку з поширенням заступником Генерального прокурора України, членом Вищої ради юстиції  Гаврилюком М.І. інформації щодо порушення суддями Верховного Суду України присяги судді під час розгляду окремих кримінальних справ»  взяти до відома.

         2. Звернути увагу Вищої ради юстиції на необхідність неухильного додержання міжнародних стандартів та положень чинного законодавства України щодо підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності під час проведення перевірки звернень народних депутатів України, в яких містяться дані про порушення присяги суддями Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України, з метою недопущення неправомірного притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

         3. Звернутися з вимогою до Генерального прокурора України     Пшонки В.П. щодо вжиття невідкладних дієвих заходів для унеможливлення підпорядкованими прокурорами публічних висловлювань, які ставлять під сумнів судові рішення і в такий спосіб підривають довіру суспільства до незалежності судової влади в Україні.

 

           Голова Ради суддів України                                                                      Я.М. Романюк