flag Судова влада України

Рішення РСУ № 20 від 21.02.2013 про розгляд Висновку Колегії Рахункової палати до Звіту про результати аудиту використання Державною судовою адміністрацією України та судами загальної юрисдикції коштів, що надійшли до спеціального фонду Державного бюджету

 

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5,
тел. (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

21 лютого 2013 року                                                                              м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 20

    Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Ради суддів України Ханової Р.Ф. про розгляд Висновку Колегії Рахункової палати до Звіту про результати аудиту використання Державною судовою адміністрацією України та судами загальної юрисдикції коштів, що надійшли до спеціального фонду Державного бюджету України у 2012 році, відповідно до статті 113, частини 5 статті 127 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого  Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року Рада суддів України

в и р і ш и л а:

    Доручити Державній судовій адміністрації України:

    1) забезпечити з метою створення єдиної інформаційної системи облікових показників щодо сплати судового збору в місцевих та апеляційних судах облік відомостей про судовий збір шляхом заповнення даних в автоматизованій системі документообігу суду та складення звітності в автоматичному режимі із застосуванням автоматизованої системи документообігу суду;

     Термін – 1 березня 2013 року

   2) здійснити заходи щодо проведення інвентаризації зобов’язань, узятих місцевими та апеляційними судами за укладеними з ДП «ІСС» договорами, та проаналізувати надані (отримані) послуги з метою їх оптимізації;

     Термін –  1 квітня 2013 року

   3) вживати з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів при укладанні договорів з ДП «ІСС» заходів щодо забезпечення обліку відповідних зобов’язань;

     Термін – постійно

   4) здійснити аудит ефективності та фінансовий аудит ДП «ІСС» з метою забезпечення внутрішнього контролю за укладенням та виконанням договорів на послуги з ДП «ІСС» з обслуговування автоматизованих систем документообігу у судах загальної юрисдикції.

     Термін – 1 червня 2013 року.

Голова Ради суддів України                               Я. М. Романюк