flag Судова влада України

Рішення № 22 від 11.05.2010 про стан запровадження єдиної системи електронного діловодства, розподілу справ між суддями в судах України

 

 

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5,
тел. (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

11 травня  2010 року                                                                                   м. Київ 

Р І Ш Е Н Н Я

№ 22

        Заслухавши інформацію генерального директора державного підприємства «Інформаційні судові системи» Боделана А.В. про стан запровадження єдиної системи електронного діловодства, розподілу справ між суддями в судах України, відповідно до частини першої статті 103, частини п’ятої статті 116 Закону України «Про судоустрій України» Рада суддів України вирішила:

         1. Інформацію взяти до відома.

         2. Державній судовій адміністрації спільно з державним підприємством «Інформаційні судові системи»:

       2.1. продовжити роботи по супроводженню та удосконаленню автоматизованих систем документообігу, запроваджених в адміністративних  та господарських судах України;

                                                        Термін виконання – постійно 

          2.2. визначити пріоритетним використання єдиного програмного продукту для створення інформаційного простору загальних судів та забезпечити заходи по впровадженню автоматизованої системи документообігу загальних судів;

         2.3. поінформувати Раду суддів України про стан впровадження автоматизованої системи документообігу загальних судів.

                                               Термін виконання – до 1 березня 2011 р. 

          3. Головам місцевих та апеляційних загальних судів сприяти Державній судовій  адміністрації України, територіальним управлінням державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державному підприємству «Інформаційні судові системи» в реалізації заходів по впровадженню та належному використанню єдиної автоматизованої системи документообігу загальних судів.

Термін виконання – постійно 

         4. Доручити Державній судовій адміністрації України при формуванні пропозицій до проекту закону України про Державний бюджет України на кожний наступний рік передбачати видатки, пов’язані із запровадженням та підтримкою автоматизованої системи документообігу в судах загальної юрисдикції. 

       Термін виконання – щорічно, відповідно до бюджетного процесу.

           5. Визнати такими, що втратили чинність пункти 1.2, 2 рішення Ради суддів України від 29.02.2008 № 39 та пункт 3 рішення Ради суддів України від 23.05.2008 № 71.

 

Заступник голови

 

Ради суддів України

 

 

                         В.І. Гуменюк