flag Судова влада України

Рішення № 68 від 23.12.2011 про результати проведеного моніторингу стану незалежності суддів та пропозиції учасників конференції «Незалежність суддів в Україні»

 

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5,
тел. (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

23 грудня 2011 року                                                                                  м. Київ

Р і ш е н н я 

№ 68

          Відповідно до норм Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» найважливішими завданнями суддівського самоврядування є забезпечення самостійності судів і незалежності суддів, захист від втручання в їхню діяльність.

           Реалізація завдання щодо зміцнення самостійності судів і незалежності суддів потребує постійної цілеспрямованої та наполегливої діяльності Ради суддів України — вищого органу суддівського самоврядування. Вказана діяльність має включати в себе не тільки розробку та організацію виконання заходів щодо забезпечення самостійності судів і незалежності суддів, в тому числі щодо конкретних випадків її порушення, але і звернення з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади.

            На виконання вищезазначених визначених Законом повноважень Рада суддів України за участю Центру суддівських студій та сприяння українсько-швейцарського проекту «Підтримка судової реформи в Україні» ініціювала проведення чергового моніторингу стану незалежності суддів. В рамках моніторингу було здійснено опитування українських суддів, результати якого були обговорені учасниками конференції «Незалежність суддів в Україні», що відбулася 11 листопада 2011 року в м. Києві.

             Заслухавши та обговоривши  інформацію голови Ради суддів України Романюка Я.М. та директора Центру суддівських студій Верещінської Н.О. про результати проведеного моніторингу стану незалежності суддів та пропозиції учасників конференції «Незалежність суддів в Україні», Рада суддів України

вирішила:

             І. Взяти до відома  висновки Моніторингу стану незалежності суддів в Україні:

             ІІ. З метою подальшого зміцнення незалежності судів та суддів в Україні вважаємо за необхідне:

             1. Підтримати пропозиції учасників конференції «Незалежність суддів в Україні» щодо необхідності внесення змін до Конституції України з метою узгодження норм про Вищу раду юстиції з відповідними загальновизнаними міжнародними стандартами (не менше половини членів Вищої ради юстиції мають бути суддями, яких обирають самі ж судді із судів усіх рівнів з повагою до плюралізму в судовій системі; основним завданням Вищої ради юстиції повинно бути збереження незалежності суддів та судової влади загалом).

        2. Удосконалити законодавчі положення щодо системи фінансування органів судової влади, передбачивши обов’язкову участь Ради суддів України, Голови Верховного Суду України та голів вищих спеціалізованих судів в процесі складання, розгляду та  затвердження державного бюджету з правом відповідних звернень на урядових засіданнях та засіданнях Верховної Ради України, які мусять бути враховані при формування бюджету судової влади. Запропонувати зборам суддів, радам суддів спеціалізованих судів брати більш активну участь у визначенні потреб фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів з подальшим вирішенням питань щодо фінансування діяльності відповідних судів на конференціях суддів.

           3. Законодавчо передбачити отримання від Ради суддів України обов’язкових для подальшого врахування правових висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судової системи, на предмет їх відповідності міжнародним стандартам самостійності судів і незалежності суддів. Впровадити в чинне законодавство конкретні санкції та процедури їх застосування за посягання на незалежність судів і суддів.

                  4. Суттєво змінити систему притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, передбачивши: розмежування процедур провадження по дисциплінарних проступках та порушеннях етичних норм; встановлення єдиної процедури щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення за порушення присяги судді; визначення об’єктивних критеріїв порушення присяги судді; встановлення диференційованості дисциплінарних стягнень пропорційно до порушень тощо. Звернути увагу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на те, що відповідно до міжнародних стандартів тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді при вирішенні справи, не повинні бути приводом для дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків злочинного наміру або грубої недбалості. 

               5. Удосконалити законодавчі положення щодо конкурсної процедури обрання суддів на посади в суди вищого рівня.

          6. Звернутися до суб’єктів законодавчої ініціативи з проханням ініціювати термінове внесення законодавчих змін щодо права суддів на отримання житла, передбачивши повернення права на отримання житла не пізніш як через шість місяців після обрання, або встановлення законом можливостей для суддів  отримання відповідного безвідсоткового кредиту на придбання житла.

           7. Звернути увагу органів державної влади на те, що, публічно коментуючи рішення судів, їх представники мають уникати критики, яка може підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї. Ніхто і ніколи не повинні ставити під сумнів судові рішення, зберігаючи право на процедуру їх оскарження.

          8. Звернутися до рад суддів спеціалізованих судів з пропозицією щодо спільної розробки та впровадження комплексу аналітично-комунікативних заходів, спрямованих на всебічне експертне опрацювання необхідних змін норм Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інших нормативно-правових актів у напрямку приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів незалежності суддів.

           ІІІ. Доручити голові Ради суддів України Романюку Я.М. офіційно поінформувати  Президента України, Верховну  Раду України та Кабінет Міністрів України про результати моніторингу стану незалежності суддів та пропозиції Ради суддів України щодо подальшого зміцнення незалежності судів і суддів.

 

           Голова Ради суддів України                                                                  Я.М. Романюк