flag Судова влада України

Рішення № 65 від 18.11.2011 щодо визначення та затвердження Переліку судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Єдиного судового реєстру судових рішень

 

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5,
тел. (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

18 листопада 2011 року                                                                             м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 65

        Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України Романюка Я.М. щодо визначення та затвердження Переліку судових рішень  судів  загальної  юрисдикції, що підлягають включенню до Єдиного судового реєстру судових рішень (далі – Реєстр), відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України» від 20 жовтня 2011 року № 3932-VI, частини 3 статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень», частини 5 статті 127 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року,  Рада суддів України  

в и р і ш и л а:

           1. Інформацію голови Ради суддів України Романюка Я.М. щодо визначення та затвердження Переліку судових рішень судів загальної  юрисдикції, що підлягають включенню до Реєстру, взяти до відома.

            2. Створити робочу групу у складі голови Ради суддів України Романюка Я.М., членів Ради суддів України Алєєвої І.В., Амєліна С.Є., Голови Державної судової адміністрації України Кирилюка Р.І. (за згодою) та Генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» Богданова Л.В. (за згодою) для підготовки пропозицій щодо визначення переліку судових рішень судів  загальної  юрисдикції,  що підлягають  включенню  до  Реєстру.

            3. Судам загальної юрисдикції до затвердження Радою суддів України Переліку судових рішень  судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Реєстру, надсилати до Реєстру всі судові рішення.

 

            Голова

Ради суддів України                                                                    Я. М. Романюк