flag Судова влада України

Рішення № 49 від 21.09.2012 щодо підготовки та проведення чергового ХІ з’їзду суддів України

 

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5,
тел. (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

21 вересня 2012 року                                                                          м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 49

        Заслухавши інформацію голови Ради суддів України Романюка Я. М. щодо підготовки та проведення чергового ХІ з’їзду суддів України, відповідно до статей 113, 114, 123-126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом  суддів України  16 вересня 2010 року, Рада суддів України

в и р і ш и л а:

      1. Інформацію голови Ради суддів України Романюка Я. М. щодо підготовки та проведення чергового ХІ з’їзду суддів України узяти до відома.

          2. Скликати черговий ХІ з’їзд суддів України.

         3. Схвалити попередній перелік питань, що виноситься на обговорення з’їзду:

1)  Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;

2) Звіт рад суддів про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;

3)  Інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо формування суддівського корпусу України;

4)     Звіт Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність;

5)   Розгляд звернення до суб’єкту законодавчої ініціативи з пропозицією щодо законодавчого врегулювання навантаження на суддів;

6)     Про затвердження Кодексу суддівської етики;

7)     Призначення судді Конституційного Суду України;

8)     Обрання Ради суддів України;

9)     Розгляд інших питань суддівського самоврядування.

         4. Визначити дату проведення чергового ХІ з’їзду суддів України — 22 лютого 2013 року, місце проведення — Верховний Суд України за адресою:  м. Київ, вул. П. Орлика, 8, Кловський палац.

        5. Надіслати це рішення Конституційному Суду України, Верховному Суду України, радам суддів адміністративних, господарських та загальних судів для проведення зборів та конференцій з метою обрання делегатів на черговий ХІ з’їзду суддів України відповідно до статті 125 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» та представників до складу Ради суддів України, відповідно до частини 2 статті 127 цього Закону. Протоколи зборів та конференцій з вирішенням зазначених питань надати Раді суддів України до 01 грудня 2012 року.

        6. Запросити на черговий ХІ з’їзд суддів України Президента України, голову Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, міністра юстиції України, Голову та суддів Конституційного Суду України, Голову та суддів Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, голів апеляційних судів всіх юрисдикцій, голів рад суддів адміністративних, господарських та загальних судів.

       7. Державній судовій адміністрації України розробити та подати на затвердження план організаційних заходів щодо підготовки та проведення чергового ХІ з’їзду суддів України на наступне засідання Ради суддів України, в термін до 15 жовтня 2012 року.

      8. Підготовку проектів документів з’їзду, включаючи підготовку Регламенту, проектів рішень, сценарію з’їзду покласти на Раду суддів України; матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення з’їзду суддів України покласти на Голову Державної судової адміністрації України Кирилюка Р.І.

Голова

Ради суддів України                                                                   Я. М. Романюк